Вопрос №52

V2 Социалистік құқықтық жүйенің бөлінуі:
Әлемдегі социалистік елдердің құқықтық жүйесі
Азиялық социалистік елдердің құқықтық жүйесі
Кеңестік құқық жүйесі
Алғашқы социалистік құқықтық жүйесі
Шығыс елдеріндегі социалистік құқықтық жүйесі
Еуропалық социалистік құқықтық жүйесі
Кейінгі социалистік құқықтық жүйелер
Батыс елдеріндегі социалистік құқықтық жүйесі

Вопрос №53

V2 Өнегелік нормаларды бектіеді:
Адамдар
Халық
Заң
мемлекеттік емес
Парламент
Сот
Қоғам
Жекелеген топ

Вопрос №54

V2 Заң:
Қоғамның барлық мүшелерінің ерікті келісімі:
Ерекше тәртіппен жоғарғы заң шығарушы органмен қабылданатын нормативтік құқықтық акті
Жоғарғы заңды күші бар нормативтік акті
Тараптардың өзара келісімімен қамтамасыз етілген шарт
Мемлекеттік органдармен ресми түрде қабылданатын кез-келген құжат
Қоғамдағы бірнеше қайталанатын тәртіп
Парламентпен қабылданатын, елдің түрлі салаларын реттейтін нормативтік құқықтық акт
Адресат үшін орындалуы міндетті ауызша бұйрық

Вопрос №55

V2 Құқық саласы бойынша құқық нормаларының жіктелуі:
Әкімшілік-құқықтық, отбасылық-құқықтық нормалар
Қоғамдық ұйымдардың нормалары
Реттеуші, қорғаушы нормалар
Процессуальдық-құқықтық нормалар, экологиялық нормалар
Абсолютті, салыстырмалы нормалар
Бланкетті, сілтемелі
Азаматтық-құқықтық, қылмыстық-құқықтық
Заңшығарушылық, заңға сәйкесВопрос №56

V2 Қазақстан Республикасындағы заң шығару бастамасы құқығына ие:
ҚР азаметтары
Заңды тұлғалар
ҚР Үкіметі
Халық, еңбек ұжымдары
ҚР Президенті
Саяси партиялар
ҚР Парламентінің депутаттары
Шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқтар

Вопрос №57

V2 Белгілі бір іс-әрекет жасауға тийм салу арқылы «қатаң» құқықтық реттеу тән:
Отбасылық құқыққа
Қылмыстық құқыққа
Қылмыстық атқару құқығына
Халықаралық жеке құқыққа
Кәсіпкерлік құқыққа
Әкімшілік құқыққа
Патенттік құқыққа
Азаматтық құқыққа

Вопрос №58

V2 Құқықтық мәдениеттің функциялары:
Реттеушілік
Тәрбие
Нормативтік
Қоғамдық
Жеке тұлға
Топтық
Танымдылық
Бағалаушылық

Вопрос №59

V2 Қоғамдағы барлық қатынастар және нормативтік актілер құқықтық жүйенің құқық-саласына сәйкес түрлері:
Әкімшілік
Қылмыстық іс-жүргізу
Қорғаушы
Жалпылық
Абсолютті
Нақты
Реттеуші
АзаматтықВопрос №60

V2 Құқық қолдану актілері реттеу пәніне байланысты түрлері:
Реттемеушілік
Материалдық
Қосалқы
Азаматтық-құқықтық
Процессуалдық
Негізгі
Әкімшілік-құқықтық
Қылмыстық-құқықтық

Вопрос №61

V2 Құқық нормаларын субъектілері бойынша ресми талқылау:
Кеңейтілген
Легалдық
Нормативтік
Логикалық
Казуалдық
Шектелген
Сөзбе-сөз
Жүйелік

Вопрос №62

V2 Құқықтық реттеу тәсілдері:
Рұқсат ету
Жүйелік
Кибернетикалық
Міндеттеу
Императивті
Статистикалық
Тиым
Диспозитивті

Вопрос №63

V2 Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:
Экономикалық
Саяси
Саяси-белсенсіз
Әлеуметтік белсенді
Әрекеттілік
Конформистік
Маргиналдық
Экономикалық-белсенсіз


3419876693331743.html
3419950330083365.html
    PR.RU™